วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2566 ตามฤกษ์ เวลา 08.09 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ นำโดย นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลนาคู่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีตั้ง ศาลพระพรหมและศาลตายายของ อบต.นาคู่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และคุ้มครองปกปัก รักษาคนในชุมชน

Share: