ภาพการดำเนินงานและการเรียนรู้

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

Share:

Author: mungmee