ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. ส่งโดยตรง ที่ทำการ อบต.นาคู่ ๘๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๒. อีเมล์ admin@naku.go.th
๓. โทร ๐๔๒-๑๙๐๑๑๑

Share: