Posted in สขร

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕’๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

#ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต#

#ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลดล็อค) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ข้อควรรู้ ซื้อรถยนต์มือสอง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนี้ควบคุมสัญญา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมคณะ ได้ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 4 หลัง

Continue Reading...