ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

เลขที่ 88  หมู่ 7  ตำบลนาคู่  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130

สำนักปลัด โทร. 042-190111
โทรสาร  โทร. 042-190122
กองคลัง โทร. 042-190133
e-Mail : admin@naku.go.th

Share: