วันที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นำโดย นางสาววิมลรัตน์ วงค์หนายโกฎ รองปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบสำนักงานเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

Share: