เนื่องจากมีการกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai ‘ National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อม รำลึกในพระมหากรุณธิคุณพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความ ภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ จึงจัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ โดยเชิญชวนให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สวมเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากี คอพับแขนยาว และเจ้าหน้าที่ส้วมชุดผ้าไทยโทน สีเหลือง ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นมา

Share: