วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาคู่ ได้จัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชน ด้วยวิถี 5 ส (Big cleaning Day ) ประจำปี 2566 นำทีมโดยนายพิมะ แสงมณี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ร่วมด้วยคณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยกันทำความสะอาด วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคู่ และโรงเรียน บ้านนาคู่ หมู่ที่ 7

Share: