วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่และคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

Share:

Author: mungmee