วันที่ 13 ตุลาคม 2665 นางวนิดา ฟ้าอรุณ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และคณะ ถวายพวงมาลาและร่วมกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอนาแก

Share: