คำสั่ง อบต.นาคู่ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง อบต.นาคู่ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน14-กค
Share:

Author: mungmee