วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ และ นายณฐกร ยตะโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ม.2 ม.4 และ ม.6 ต.นาคู่ฯที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จาก พมจ.นครพนม จำนวน 120,000 บาท ในการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Share: