ขอเชิญชวนชาวตำบลนาคู่รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 #มาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันนะคะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ในวันพฤหัสบดี ที่30กันยายน2564 เวลา13.00-15.30น.

Share:

Author: mungmee