องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาคู่ ขอขอบพระคุณ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน พี่น้องประชาชน ที่ให้การสนับสนุน น้ำดื่มและอาหาร ปัจจัยอื่น ให้ผู้เข้ากักตัวและผู้อยู่เวรยาม ในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะ #Save Nakhu

Share:

Author: mungmee