วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริการส่วนตำบลนาคู่ โดย นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2564 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแคมป์ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมี นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

Share:

Author: mungmee