วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่และนายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคประจำตำบลนาคู่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยมีนายพีระพล ลือล่า นายอำเภอนาแก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Share:

Author: mungmee