ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น รู้ทัน : Rootan เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store โดยค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ Rootan

Share:

Author: mungmee