📍 อบต.นาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 29 เมษายน 2654 ดังนี้ 1.ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามและยื่นเอกสารได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042190111

21083_CamScanner 03-05-2564 13.31
Share: