วันที่ 23-25 ก.พ. 2564 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนคู่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชน ได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านผู้พิการ คือ บ้านนายประเดิมชัย วงศ์ฝ่ายแดง ม.11 และนางพรมมี อัคฮาด ม.6 โดยมีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และอนุเคราะห์กำลังพล อส. เข้าร่วมซ่อมแซมบ้านผู้พิการให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

Share:

Author: mungmee