8 ก.พ.64 อบต.นาคู่ อำเภอนาแก ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวน 16 ครัวเรือน เป็นเงินรวมทั้งหมด 28,000 บาท ซึ่งอบต.นาคู่จะได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือและจะได้มอบเป็นเงินสดให้ต่อไป ครับ

Share:

Author: mungmee