ขอแจ้งประชาชนที่เดินทางมาจากสมุทรสาครเข้ามาในเขตตำบลนาคู่ ตั้งแต่ 20 ธ.ค.63

Share:

Author: mungmee