วันที่ 18 ธ.ค.63 อบต.นาคู่ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำธุงอีสาน โดยมีพิธีเปิดโดยท่านนายกพิมะ แสงมณี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 55 คน และมีนายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้ออกมาตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Share:

Author: mungmee