ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาคู่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุตำบลนาคู่

Share:

Author: mungmee