วันที่ 12 กันยายน 2563 นายกพิมะ แสงมณี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ม.11 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

Share:

Author: mungmee