วันที่ 15 ก.ย. 63 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำขนมทองม้วน เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาคู่ได้ประกอบอาชีพ

Share:

Author: mungmee