วันที่ 25 กันยายน 2563 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมคณะ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายสุนทร คำคนซื่อ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (ผอ.น้อย)

Share:

Author: mungmee