Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาคู่ ขอขอบพระคุณ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน พี่น้องประชาชน ที่ให้การสนับสนุน น้ำดื่มและอาหาร ปัจจัยอื่น ให้ผู้เข้ากักตัวและผู้อยู่เวรยาม ในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะ #Save Nakhu

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริการส่วนตำบลนาคู่ โดย นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2564 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแคมป์ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมี นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่และนายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคประจำตำบลนาคู่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยมีนายพีระพล ลือล่า นายอำเภอนาแก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23-25 ก.พ. 2564 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนคู่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชน ได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านผู้พิการ คือ บ้านนายประเดิมชัย วงศ์ฝ่ายแดง ม.11 และนางพรมมี อัคฮาด ม.6 โดยมีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และอนุเคราะห์กำลังพล อส. เข้าร่วมซ่อมแซมบ้านผู้พิการให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

11 ก.พ.64 /13.30 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอนาแก สาธารณสุขอำเภอนาแก เกษตรอำเภอนาแกและคณะกรรมการช่วยเหลือประชนของ อบต.นาคู่ ได้ร่วมมอบเงินให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19)จำนวน 16 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม อบต.นาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

8 ก.พ.64 อบต.นาคู่ อำเภอนาแก ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวน 16 ครัวเรือน เป็นเงินรวมทั้งหมด 28,000 บาท ซึ่งอบต.นาคู่จะได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือและจะได้มอบเป็นเงินสดให้ต่อไป ครับ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ขอแจ้งประชาชนที่เดินทางมาจากสมุทรสาครเข้ามาในเขตตำบลนาคู่ ตั้งแต่ 20 ธ.ค.63

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 ธ.ค.63 อบต.นาคู่ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำธุงอีสาน โดยมีพิธีเปิดโดยท่านนายกพิมะ แสงมณี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 55 คน และมีนายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้ออกมาตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้าน หน้ามอง ณ บริเวณที่ทำการอบต.นาคู่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร”

Continue Reading...